Floruț a cerut ajutor public judiciar în procesul cu CEH

0
326

Fostul director al Complexului Energetic Hunedoara, Emil Floruț, a cerut ajutor public judiciar. Solicitarea este înregistrată în procesul cu fostul angajator. Instanța se va pronunța, în câteva zile, asupra cererii acestuia.

În februarie, instanța a amânat procesul dintre Floruț și CEH pentru ca fostul director să achite ”taxa judiciară de timbru corespunzătoare valorii pretenţiilor solicitate de 147273 lei”.

Potrivit legii, ajutorul public judiciar se poate acorda pentru orice cauză de natură civilă  pentru plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, plata expertului, plata onorariului executorului judecătoresc sau scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

 Beneficiază de ajutor public judiciar persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, ajutorul public judiciar se avansează în întregime de către stat.

Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, este sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.

Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii decât venituri sub 300/600 lei/membru de familie, dar în mod proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie.

Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar este scutită de taxă de timbru.
Emil Floruţ a fost revocat din funcţia de director general la finele lunii decembrie a anului 2015, printr-o decizia a Consiliului de Administrație.

Între fostul director general și membrii Consiliului au existat mai multe neînțelegeri, între care și faptul că acesta nu a întocmit la timp un plan propriu de management al societății, în intervalul stabilit de 90 de zile, aspect care a cântărit greu la revocarea din funcţie a lui Floruţ.  De asemenea, fostului director general al CEH i s-a mai reproşat faptul că nu a trimis membrilor CA raportul de activitate pe trimestrul III, că ar fi absentat prea mult de la sediul societății și că ar fi avut o relație deficitară cu sindicatele.

Numai că ex-managerul CEH, Emil Floruţ, a contestat revocarea din funcţie şi a dat CEH-ul în judecată.

Mihaela MIHAI