Fotografii mi?cate

0
6

Vă propunem începând cu acest număr o nouă rubrică ce inten?ionează prezentarea unor imagini de arhivă, inedite, cu portrete ale unor sportivi de valoare care au jucat în timp, sub culorile echipelor din Valea Jiului.

Aici se vor succeda portretele unor sportivi, antrenori, conducători din sportul local, ”desenate” cu ajutorul imaginilor surprinse de filmul aparatului foto. Dorim astfel sa readucem figurile legendare ale sportivilor Văii Jiului, cu scurte crâmpeie savuroase din ”fotografiile mi?cate” ale acelor vremuri.

Nea Gogu

A fost un funda? tenace, cu aplomb, dăruit ?i cu spirit mobilizator, legându-?i pe veci numele de Valea Jiului, de la venirea sa din Bucure?ti, în anul 1966. Via?a l-a tăvălit de-a valma, de la Cupa României, la multe cupe de vin, fiind acel bărbat-fotbalist care nu s-a lăsat îndoit niciodată. Ca antrenor, a fost un om aspru, dar totodată tolerant.

Lumea l-a adaptat repede cu apelativul de ”nea Gogu”. Privi?ia această fotografie, Gogu Tonca, funda?ul de fier al anilor `70 î?i pune în valoare principala sa calitate: dorin?a de a fi deasupra tuturor, acolo, pe vechiul stadion al Jiului.