Noua Lege a sistemului unitar de pensii a fost adoptată de Camera Deputaților

0
332

       Prin aceasta se urmărește creșterea nivelului de trai al pensionarilor și asigurarea unor pensii adecvate și echitabile pentru toți beneficiarii sistemului public de pensii.

Proiectul de lege a pensiilor, aprobat în data de 19.12, a fost elaborat în urma unei analize riguroase a cadrului actual de reglementare, fiind pentru prima dată rezultatul unui proces larg de consultare a organizațiilor de pensionari. S-a pus accent pe identificarea celor mai bune soluții care să determine corectarea disfuncțiilor și inechităților dintre diferite categorii de beneficiari, în vederea restabilirii încrederii în sistemul public de pensii.

Prin această lege sistemul de pensii din România se fundamentează pe principii de bază, bine definite, precum principiul Contributivității, Solidarităţii sociale, Egalității, Imprescriptibilității.

Categoriile de pensii reglementate sunt: Pensia pentru limită de vârstă, Pensia anticipată (cu penalizare), Pensia de invaliditate, Pensia de urmaș.

Întrucât pensia anticipată, avea un regim juridic aproape identic cu pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, s-a considerat necesar a se elimina această categorie de pensie anticipată și redefinirea acesteia ca pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei de pensionare fiind exclusă incompatibilitatea cumulului venitului din pensie cu salariul.

Pensia anticipată (cu penalizare) se va acorda în aceleași condiții de stagiu de cotizare și reducere cu cel mult 5 ani a vârstei standard de pensionare.

Pentru pensia de invaliditate, prin noua lege, se redefinesc gradele de invaliditate, pentru a se da posibilitatea desfășurării unor activități profesionale și a se permite cumulul pensiei de invaliditate cu venituri din aceste activități. Dreptul la pensie de invaliditate este recunoscut în exclusivitate numai persoanelor care au realizat cel puțin stagiul minim de cotizare în sistem.

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

Sunt reglementate și condițiile de reducere a vârstei standard de pensionare pentru: – activitate desfășurată în grupele I și II de muncă, condiții speciale/condiții deosebite de muncă; – persoanele cu handicap; – femei care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani și care au născut cel puțin 3 copii și i-au crescut până la vârsta de 16 ani; – pensia anticipată.

Elementele de noutate introduse prin legea pensiilor din sistemul public sunt:

  • definirea noțiunii de pensionar;
  • extinderea sferei perioadelor necontributive asimilate stagiilor de cotizare prin valorificarea perioadei de master și doctorat în plus față de studiile universitare la zi;
  • reglementarea unei noi formule de calcul a pensiei menită să elimine inechitățile dintre bărbați și femei, respectiv, atât între genuri cât și pentru fiecare tip de gen, precum și dintre categorii de persoane care au desfășurat activitatea în aceleași condiții de muncă și cu un nivel de salarizare relativ similar, determinate de anul pensionării și stagiile complete de cotizare prevăzute de lege la data deschiderii de drepturi;
  • utilizarea la calculul punctajelor aferente perioadelor lucrate anterior datei de 1 aprilie 2001 a venitului brut realizat lunar, asupra căruia s-a datorat contribuția de asigurări sociale.
  • reglementarea acordării unei majorări a punctajelor lunare, în cazul nedovedirii veniturilor brute realizate în perioada 01.02.1975 – 01.04.2001, etc.
  • instituirea unui cuantum minim al pensiei contributive în situația persoanelor care au realizat cel puțin stagiul minim de cotizare de 15 ani.
  • introducerea unei noi prestații și anume ajutorul pentru soțul supraviețuitor ce reprezintă 25% din pensia soțului decedat. Acest ajutor poate fi cumulat cu propria pensie, fără a depăși 80% din valoarea salariului minim brut pe țară.
  • persoanele cu handicap grav vor beneficia de pensie mai devreme.

 

Noua lege a pensiilor răspunde într-un mod mai adecvat provocărilor prezente și de viitor, precum și necesității de revenire a sistemului public de pensii la scopul său de bază, respectiv protecția față de riscurile asigurate (bătrânețe, invaliditate și deces), pentru care se achită contribuțiile de asigurări sociale. Această lege elimină distorsiunile care au condus la confundarea, în anumite situații, a sistemului de pensii cu un sistem de asistență socială.

Legea sistemului unitar de pensii este o lege dreaptă care corectează foarte multe inechități și are rolul de a recunoaște drepturile care decurg din contribuțiile la sistemul public de pensii. Prin Programul de Guvernare, Partidul Social Democrat are ca prioritate consolidarea României prin măsuri de susținere pentru cetățenii ei.

 

Ilie Toma,

Deputat PSD Hunedoara