Titluri de stat pentru populație

0
352

Ministerul Finanțelor Publice a lansat trei noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației.

Dobânzi între 4 și 5 la sută

Noile titluri de stat Tezaur sunt emise luni, 4 februarie.  Sunt adresate populației și au scadențe la 2, 3 și 5 ani. Dobânzile anuale sunt de 4%, 4,5%, respectiv 5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile.

Între 4 și 22 februarie 2019 titlurile de stat pot fi cumpărate de la unitățile Trezoreriei Statului. În perioada 4 – 21 februarie 2019 titlurile pot fi cumpărate prin rețeaua de oficii poștale ale Poștei Române, din mediul urban și până în 20 februarie 2019 la cele din mediul rural.

Conform Ministerului Finanțelor, sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. A fost eliminată plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni.

Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea, în perioada de subscriere, a unei cereri de anulare. Ulterior, subscrierile sunt irevocabile și nu mai pot fi anulate.

Titlurile de stat care sunt lansate în data de 4 februarie 2019 sunt în formă dematerializată și au valoare nominală de 1 leu. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune.

În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale ce le atestă această calitate.

Emiterea titlurilor de stat pentru populație va continua pe parcursul anului 2019. În fiecare lună perioada de subscriere va fi de trei săptămâni, iar maturitățile vor fi stabilite în funcție interesul manifestat de investitori.