Contact

Gazeta de Dimineaţă este o platformă online care acoperă editorial judeţul Hunedoara.  Aducem informaţia în timp real, investigăm crima organizată și corupția care afectează judeţul Hunedoara, mediatizăm valoarea, sprijinim orice proiect favorabil societăţii civile şi comunităţilor din judeţul  nostru.

Gazeta de Dimineaţă scoate la lumină conexiunile ascunse dintre politicieni şi afacerişti şi arată drumul banilor publici coordonaţi spre interesele personale sau de grup.

Ei vor să se ascundă, noi punem lumina adevărului  pe ei.

Constituţia ROMÂNIEIarticolul 30 LIBERTATEA DE EXPRIMARE

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.

E-mail: gddhunedoaragorj@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/gazetadedimineata/?fref=ts

Telefon: 0354 149 641