Valabilitatea cardurilor de sănătate, prelungită

0
251

Perioada de valabilitate a cardurilor de sănătate a fost prelungită. Conform CNAS valabilitatea cardurilor naționale de sănătate a fost prelungită de la 5 la 7 ani.

În aceste condiții, asigurații pot folosi la toți furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu o casă de asigurări de sănătate cardurile de sănătate. Adică cardurile vor fi folosite  încă doi ani după data înscrisă pe suprafața documentului, iar furnizorilor respectivi le vor fi decontate serviciile astfel prestate către asigurați.

Deținătorul de card nu are nevoie de adeverință sau de alte modalități de a dovedi calitatea de asigurat al sistemului asigurărilor sociale de sănătate.