Convocator

0
55

 Organizația Salvați Copiii Filiala Hunedoara informează membrii cotizanți că în data de 29 martie 2018, începând cu ora 17.00, se va desfășura Adunarea Generală Anuală la sediul organizației: Petrila, str. 8 Martie, nr. 60.

Ordinea de zi a Adunării:

1) Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Comitetului Executiv;

2) Prezentarea și aprobarea raportului financiar – contabil;

3) Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori;

4) Descărcarea Comitetului Executiv de responsabilități, inclusiv cele financiare pentru anul anterior;

5) Alegerea membrilor Comitetului Executiv, a Președintelui și Vicepreședintelui Filialei;

6) Prezentarea planului și bugetului pe 2018 pentru Filiala și stabilirea criteriilor de performanță;

7) Alegerea delegaților pentru Adunarea Generală Anuală;

8) Diverse.

 

Președinte,

profesor Popescu Valeria