Administrație mai eficientă pentru cetățenii din Vulcan

0
620

Un proiect de peste 420 mii lei, fonduri europene, a fost implementat în ultimele 16 luni, la Primăria Vulcan prin instruirea a 120 dintre angajații și consilierii locali. Totodată, în urma proiectului. Primăria Vulcan a obținut certificatul de management al calității, implementându-se și autoevaluarea de tip CAF.

Cursuri întinse pe mai multe luni

Cursurile în cadrul acestui proiect au avut loc pe parcursul mai multor luni. S-au adresat unor grupuri țintă formate din angajați din primărie, dar și consilierilor locali, primarului și viceprimarului. Instruirea personalului din primărie a avut ca scop creșterea performanței actului administrativ.

”A fost primul proiect de acest gen pe POCA a urmat al doilea, care încă e în implementare. Acolo cursăm 28 de persoane, tot grup țintă. Acesta a fost rezultatul trei al proiectului cu cele 120 de persoane, primele două au fost implementarea ISO 2001 și al CAF-ului în primărie”, susține Monica Munteanu, manager de proiect.

Activitatea de instruire a fost una complexă. În urma implementării proiectului pe fonduri europene, cei din Primăria Vulcan au învățat să muncească în echipă. Rezultatele ar urma să le resimtă vulcănenii.

”În primul rând o pregătire a tuturor funcționarilor publici si a consilierilor care au fost cuprinși în acest proiect de a se prezenta în fața cetățeanului cu o altă mentalitate,  cu alt comportament modern, european și în mod deosebit de a face un progres pentru comunitatea noastră. Cred că majoritatea colegilor mei a înțeles acest lucru și or să se vadă rezultatele”, a declarat Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.

”Acum urmează să vedem ce vom fac în viitor, ce am înțeles din acest curs. Cum vom implementa acest curs mai departe. Cetățenii sunt cei care trebuie să simtă că în cardul Primăriei Vulcan sunt oameni tot mai competenți, tot mai bine pregătiți astfel încât problemele lor să se rezolve ușor și repede”, spune și viceprimarul Cristian Merișanu.

Importanța muncii în echipă a fost descoperită cu ocazia acestui proiect.

”Am învățat mai mult ce înseamnă munca în echipă. Nu numai al echipei de management. Certificatul este al tuturor departamentelor”, afirmă managerul de proiect.

Proiectul management performant în administrația publică din municipiului Vulcan a început în februarie 2018. Valoarea totală a proiectului este de 421.870,99 lei. Valoarea nerambursabilă a proiectului este de 413.433,57 lei din care 358.590,34 lei și 54.843,23 lei de la bugetul de stat. Primăria Vulcan a contribuit și ea cu 2 la sută, adică 8.437,42 lei. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional capacitate administrativă 2014-2020.