Stimulente pentru cei care angajează elevi și studenți pe perioada vacanţei

0
111

Angajatorii pot primi un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă pe perioada vacanței.

Restul sumei din salariu trebuie suportată de angajator

250 de lei pe lună este valoarea stimulentului pe care statul îl acordă celor care angajează elevi și student pe perioada vacanței. Stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

Stimulentul se acordă celor care încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii. Contractul poate fi cu normă întreagă sau, după caz, cu timp partial.

Și în cazul în care este încheiat un contract de muncă temporară se acordă stimulentul. Asta numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.