„Prinţii” Noului Fanar

0
301
sociologia
Valentin Fulger

Dacă vă întrebaţi de ce este azi lumea românească atât de potrivnică dreptăţii sociale, atât de lipsită de curaj şi de instinct de supravieţuire naţională, atât de dedată corupţiei şi sleită de puteri asta se datorează în cea mai mare parte influenţei vechii lumi turco-greceşti. Influenţa este hibridizată sub denumirea de lume fanariotă, ce a avut asupra populaţiei româneşti o copleşitoare determinare!

Năravurile grele ale acestei lumi înstăpânite parcă pe vecie în Ţările Române s-au infiltrat timp de secole în venele naţiunii. Ciubucul şi peşcheşul nu sunt doar cuvinte la ordinea zilei ci şi obiceiuri. Dar vin din spate alte zeci sau sute de cuvinte ce definesc o realitate de necontestat (balama, basma, belea, bre, caldarâm, cazan, chioşc, ciomag, ciorbă, codoş, conac, cusur, doldora, duduie, duducă, duşumea, fudul, geamantan, hal, leafă, mahala, mahmur, moft, naz, palavră, puşti, rahat, salam, salcâm, sidef, sofa, şiret (adj.), şiret (s.n.), tabiet, taman, tejghea, tinichea, ursuz, zar, zarzavat, zor, ageamiu, bucluc, buluc, cacealma, caşcaval, călăuză, a călăuzi, cântar, chenar, cherestea, chiolhan, chioşc, ciorbă, cusur, degeaba, derbedeu, dugheană, geamantan, ghiveci, hal, halal, iaurt, liman, macara, mahala, maidan, matrapazlâc, moloz, muşama, a muşamaliza, naz, rachiu, salahor, salam, sarma, schelă, sol, şiretlic, tarabă, tertip, tichie, turc, zor; https://adevarul.ro/locale/targu-jiu/cuvinte-folosite-zi-zi-fost-imprumutate-limba-turca-1_595ea1b85ab6550cb8ddba08/index.html).

Nu cuvintele mă deranjează, ci viciile pe care le-am împrumutat ca naţiune! Cele două lumi, lumea greacă pervertită (şi departe de ceea ce era Grecia antică!) şi cea otomană (plină de corupţie, homosexualitate şi pedofilie, de furt şi cruzime, de înşelăciune şi otravă), şi-au împreunat mâinile în semn de cruce deasupra Ţărilor Române transformându-le în Ţările Sfântului Bacşiş!

Văd azi „Prinţii” Noului Fanar cum invocă dreptatea ignorând că au furat de la copii, de la bătrâni, de la handicapaţi. Văd cum beizadelele acestor „Prinţi” ai Noului Fanar îşi etalează luxul orbitor şi primesc poziţii în Stat în timp ce părinţii lor deşartă cupa minciunilor peste România dorindu-şi întocmai ca Principele lui Eugen Barbu o naţiune de proşti, de analfabeţi, de beţivi şi de depravaţi roşi de vicii!

Departe de Apusul Europei ce a evoluat splendid, România a involuat sinistru, în bună parte datorită faptului că nu a avut o elită a pământului. Iar atunci când a apucat pe o cale mai bună toţi „Prinţii” Noului Fanar au sărit asupra ei cu tot ce au avut la îndemână: ziare, reviste, radiouri, televiziuni, partide. Au aruncat în capul celor mai patrioţi şi profesionişti toate relele lumii şi i-au demonizat! Au făcut din ei monştrii. Şi nu le-a fost greu! Secolele în care vechii fanarioţi au otrăvit sângele şi minţile românilor nu s-au scurs aşa uşor. Au rămas amintiri, obiceiuri şi tradiţii, şi mai ales a rămas ADN-ul tulbure al celor născuţi şi crescuţi în Fanar care au malformat generaţii din Ţările Române. Acolo, în Fanar, mizeria umană supremă a fost dusă la rang de virtute! În Fanar au învăţat să mintă, să fure, să corupă. În Ţările Române au experimentat secole la rând mizeria dobândită. Au perfectat-o!

România actuală este un laborator în care Noul Fanar înfloreşte la sute de ani după ce a apus Vechiul Fanar! Nici vorbă de Stat European, nici vorbă de spirit al Uniunii Europene. Aici este stăpân un demon al nostalgiei autoritare de tip oriental în care nişte corupţi aflaţi la limita raţionalului îşi pun în practică ambiţii de tip asiatic!

Pentru tot ce trăim, pentru furt, pentru mizerie, pentru depopulare, pentru că oameni care au viaţă în ei nu au parte de tratament medical şi mor, şi pentru multe alte rele să „mulţumim” grupurilor mafiote care sunt organizate şi funcţionează sub numele de partide ! Ele au fost imediat capturate după 1990 de moştenitorii sanguini şi imorali ai Vechiului Fanar şi puse în slujba Noului Fanar! Aferim!

Valentin Fulger