Fost viceprimar al Devei, în conflict de interese administrativ

0
128

Inspectorii de integritate au constatat că Răzvan Mareș, fost viceprimar al municipiului Deva, acum consilier local, s-a aflat în conflict de interese administrativ. Totul după ce Mareș a votat un proiect de hotărâre, iar mai apoi a făcut parte din delegația care a mers cu echipa de fotbal în sală în Spania.

Autobergamo ”l-a adus” pe Mareș în conflict cu ANI

”În calitate de consilier local (mandatul 2016 – 2020), a participat la deliberarea și adoptarea a patru Hotărâri ale Consiliului Local, în baza cărora între municipiul Deva și Asociația Fotbal Club Autobergamo au fost încheiate două Contracte de finanțare nerambursabilă în data de 26 mai 2017, în valoare de 500.000 lei, respectiv în data de 31 mai 2018, în valoare de 450.000 lei. Ulterior încheierii contractului de finanțare nerambursabilă din data de 26 mai 2017, persoana evaluată a făcut parte din delegația asociației, care a efectuat o deplasare la Madrid, pentru a susține echipa FC Autobergamo în timpul unui meci de fotbal”, informează Agenția Națională de Integritate.

Conform ANI, Mareș a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, precum și dispozițiile art. 75, lit. e) din Legea nr. 393/2004, în vigoare pentru perioada supusă evaluării.

„Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”, spune articolul 70 din Legea 161/2003

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Conform ANI, Mareș a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.