Proiecte de 23 de milioane de lei finanţate de Uniunea Europeană pentru Uricani şi Orăştie

0
203

Municipiul Orăștie și orașul Uricani primesc finanțare neramburasabilă prin Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru regenerare urbană. Cele două proiecte pentru care au fost semnate contractele de finanțare vor fi implementate cu fonduri europene nerambursabile acordate prin Regio-POR 2014-2020, axa prioritară 5 — Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, apelul de proiecte pentru prioritatea de investiții 5.2 — Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Contractele de finanţare au fost semnate la sediul Consiliului Județean Hunedoara de către reprezentanţii Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), Primăria municipiului Orăștie și Primăria orașului Uricani. Cele două proiecte finanţate din fonduri europene sunt „Amenajare de spații verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată ‘Stadion Mecanica’ din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara — beneficiar: municipiul Orăștie”, respectiv „Regenerare urbană în orașul Uricani, Județul Hunedoara — beneficiar: orașul Uricani”

Proiectul municipiului Orăștie va fi implementat pe parcursul a 38 de luni și vizează reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante și neutilizate din zona Stadion Mecanica a municipiului Orăștie. Prin implementarea proiectului se va amenaja o suprafață de 35.125 mp — de spații verzi noi, se vor moderniza 1,21 km de stradă urbană și se vor crea facilități pentru recreere: un teren multifuncțional pentru sport, un loc de joacă pentru copii, o zonă de fitness, un skatepark, o scenă pentru activități culturale, și o fântână arteziană.

Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului este de aproximativ 12,1 milioane lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului. Astfel, valoarea totală a acestuia ajunge la aproximativ 14, 2 milioane lei.

Proiectul orașului Uricani va fi implementat pe parcursul a 28 de luni și vizează reconversia și refuncționalizarea unei suprafețe din orașul Uricani de 20.073 mp — degradată și neutilizată, cu scopul transformării acesteia într-o zonă cu spațiu verde, pentru promenadă și agrement cu zone pentru activități sportive, trasee pentru bicicletă și locuri de joacă pentru copii.

Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului este de aproximativ 11 milioane lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului. Astfel, valoarea totală a acestuia ajunge la aproximativ 11,3 milioane lei.

Carmen COSMAN – PREDA